Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів

May 21, 2017 – May 31, 2017


Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів "Інновації молоді - машинобудуванню" призначена для наукового спілкування творчої молоді різних регіонів України в галузі машинобудування, обміну науково-технічними досягненнями, апробації виконаних досліджень.

Тематикою конференції є постановка та вирішення науково-технічних задач сучасної машинобудівної галузі – проектування, розрахунки, технології виготовлення, складання, випробування та експлуатації деталей, вузлів і агрегатів машин. Аудиторія конференції – студенти, аспіранти та молоді вчені машинобудівних навчальних та наукових установ України.

Для подання тез ознайомитись з наступним:

1) Вимоги до оформлення тез можна подивитися в розділі «Для авторів»

2) Докладна інструкція із завантаження тез на конференцію (українською чи російською)

3) Надіслати тези чи статті на конференцію.

 


Conference Homepage Image

Інформація про конференцію



Механіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.