Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОЦІНКИ КОРЕЛЯЦІЇ МАСИВІВ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЯВИЩ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СПАДКОВОСТІ
А. О. Артьомов, В. К. Фролов

Остання редакція: 2017-03-12

Тези доповіді


В роботі описується створене авторами програмне забезпечення для автоматизації оцінки кореляції масивів випадкових величин при дослідженні явищ технологічної спадковості

Ключові слова


кореляція; технологічна спадковість

Посилання


Технологическая наследственность в машиностроении / П.И. Ящерицын, Э.В. Рыжов, В.И. Аверченков. – Мн.: Наука и техника, 1977. – 256 с.

Технологическая наследственность в машиностроительном производстве / А.М. Дальский, Б.М. Базров, А.С. Васильев и др. / Под ред. А.М. Дальского. – М.: Изд-во МАИ, 2000. – 364 с.

Технологія машинобудування 2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за напрямом підготовки бакалаврів 6.050502 «Інженерна механіка» подальшої спеціальності 7.05050201/8.05050201 «Технологія машинобудування» / Укладачі: Петраков Ю.В., Фролов В.К. – К.: КПІ, 2015. – 65 с. (електронне видання).

Фролов В.К., Артьомов А.О. Комп’ютерна програма «Correlation of Sets of Random Variables «Correlation». Заявка на реєстрацію авторського права на твір № 71548 від 24.01.2017. Державна служба інтелектуальної власності України.


Full Text: PDF


Add comment