Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ РЕЛЕЯ
І. М. Тур, В. К. Фролов

Остання редакція: 2017-03-31

Тези доповіді


Представлена комп'ютерна програма, призначена для автоматизації обчислення експериментальних даних, що підпорядковуються розподілу Релея

Ключові слова


розподіл Релея

Посилання


Сучасні методи аналізу технологічних процесів у машинобудуванні: Навч. посібник / В.В.Душинський. – К.: ІСДО, 1994. – 216 с.

Технологія машинобудування – 1 [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за напрямом підготовки бакалаврів 6.050502 «Інженерна механіка» спеціальності 7.05050201/8.05050201 «Технологія машинобудування» / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю.В. Петраков, В.К. Фролов. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,91 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 102 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15230

Фролов В.К., Тур І.М. Комп’ютерна програма «Rayleigh Distribution Calculator «RDC». Заявка на свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 72377 від 10.03.2017. Державна служба інтелектуальної власності України.


Full Text: PDF


Add comment