Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЗНОШУВАННЯ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА
К. О. Трибрат, В. К. Фролов

Остання редакція: 2017-04-02

Тези доповіді


Представлена комп'ютерна програма, призначена для автоматизації обчислення результатів експериментальних досліджень зношування різців при обточуванні

Ключові слова


інструмент; зношування інструментів; обточування

Посилання


Технологія машинобудування – 1 [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за напрямом підготовки бакалаврів 6.050502 «Інженерна механіка» спеціальності 7.05050201/8.05050201 «Технологія машинобудування» / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю.В. Петраков, В.К. Фролов. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,91 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 102 с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15230

Фролов В.К., Трибрат К.О. Комп’ютерна програма «Wear of Cutting Tools «WCT». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70253 від 03.02.2017. Заявка № 70799 від 06.12.2016. Державна служба інтелектуальної власності України. Бюлетень «Авторське право та суміжні права» № 43. Каталог державної реєстрації № 21.


Full Text: PDF


Add comment