Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ РОЗТОЧУВАННІ ОТВОРІВ
І. М. Штефан, Ю. В. Петраков

Остання редакція: 2017-04-14

Тези доповіді


В роботі розглянуто використання програмного забезпечення ANSYS для дослідження динамічних характеристик технологічної обробляючої системи (ТОС), зокрема перехідних характеристик розточувальної борштанги,що дозволяє отримати потрібні дані для оцінки якості всієї системи.

Ключові слова


динамічні характеристики; розточування

Посилання


1. Залога В. О., Шаповал Ю. В., Дрофа К. А. Скінчено-елементний аналіз динамічного стану металообробної технологічної системи [Текст] / К. - Технологический аудит и резервы производства — № 3/1 (29), 2016.- С. 33-39.

2. В.Б. Струтинский, В.Н. Тихенко Повышение точности растачивания отверстий на отделочно-расточных станках / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць № 34. Тематичний випуск: Технології в машинобудуванні. – Харків, 2008.

3. Петраков Ю. В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням: Навчальний посібник. – Київ: УкрНДІАТ, 2003.- 383с.
Full Text: PDF


Add comment