Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
ФІЗИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОСТАНОВКИ ДОСЛІДЖЕНЬ АЕРОДИНАМІКИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ
Д. С. Бондар, В. М. Турик

Остання редакція: 2017-04-20

Тези доповіді


При розробці методик вимірювань  та обробки результатів експериментів щодо задач течії дозвукових швидкостей газу (повітря) важливо оцінити впливи вологості, стисливості та зміни температури повітря на термодинамічні параметри, а також швидкості руху на стисливість газу.

Ключові слова


методики вимірювань; термодинамічні параметри

Посилання


1. Горшенин Д.С. Методы и задачи практической аэродинамики / Д.С. Горшенин, А.К. Мартынов. — М.: Машиностроение, 1977. — 240 с.

2. Лабораторный практикум по аэрогазодинамике / [А.В. Белова, А.И. Буравцев, С.К. Матвеев и др.]. —  Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. — 288 с.

3. Фабрикант Н.Я. Аэродинамика / Н.Я. Фабрикант. — М.: Наука, 1964. — 816 с.


Full Text: PDF


Add comment