Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
В’ЯЗКО-ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ 3D ПРИНТЕРІВ
В. О. Годлевський, М. Л. Шидловський

Остання редакція: 2017-05-17

Тези доповіді


Релаксацію напруження (стресову релаксацію) в механіці твердого деформованого тіла визначають як явище самостійного зменшення напруження з часом при незмінній деформації. Це явище є універсальним і притаманно різним типам матеріалів, в тому числі матеріалів 3D-друку. Суть стресової релаксації полягає в тому, що за наявності будь-якої деформації, яка є сталою протягом певного проміжку часу, напруження в зразку будуть зменшуватися, прагнучи до певного граничного значення.

Метою наших досліджень було експериментальне вивчення впливу технології 3D друкування на характеристики в’язко-пружності AБС+-пластику, що застосовується для 3D друкування, як розхідний матеріал.

Випробування проводили на зразках, виготовлених за ГОСТ 11262-80 способом 3D друкування та звичайним методом лиття під тиском.

Для реєстрації кривих релаксації визначали зміну зусиль, що виникають під час постійної деформації. Експерименти проводились на універсальній випробувальної машині TIRAtest-2151. Реєстрація навантаження проводились при фіксованих значеннях часу (0с, 1с, 5с, 15с, 30с, 1хв, 10хв, 15хв) методом відеозйомки показань цифрового індикатору випробувальної машини

Випробуванням піддавали 2 види зразків – надруковані на 3D принтері та виготовлені за допомогою лиття. Випробування проводилось в однакових умовах. Швидкість досягнення певної деформації складала 10 мм/хв. Величину відносної деформації при розтязі та стиску встановлювали в межах границь пропорційності (лінійності) на рівнях 0.5 % та 1.0 %.

Зразки закріплювали у затискувачах випробувальної машини і розтягували або стискали з вищезазначеною швидкістю до заданого значення деформації Ɛ. Записували початкове (максимальне) значення зусилля в зразку. Залишивши зразок у деформованому стані при Ɛ=const, записували значення зусиль при таких значеннях часу спостережень: 0с, 1с, 5с, 15с, 30с, 1хв, 10хв, 15хв.


Ключові слова


3D друк; TIRAtest; розтяг; стиск; релаксація; в'язко-пружні характеристики ABS-пластику;

Посилання


Релаксационные явления в полимерах. Под. ред. Г.М.Бартенева и Ю.В.Зеленева. Л.: Химия, 1972. - 374 с.

Full Text: PDF