Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ 3D ПРИНТЕРІВ
Л. О. Яшкін, М. Л. Ковбаса, М. С. Шидловський

Остання редакція: 2017-05-17

Тези доповіді


Застосування 3D друку - це альтернатива традиційним методам виготовлення зразків і прототипів. Оцінка механічних характеристик деталей і виробів виготовлених за допомогою 3D друку необхідна, оскільки різні методи обробки матеріалу по-різному змінюють його структуру, а отже на виході можна отримати змінені механічні властивості матеріалу. Ці зміни можуть бути досить значними, що може призвести як до непридатності певного матеріалу до використання, так і до непридатності до конкретної задачі.Експериментально було вивчено вплив технології 3D друкування виробів на динамічні характеристики матеріалів. Об’єктом досліджень була конструкційна пластмаса, що застосовується в 3D принтерах. Випробували зразки з АБС пластика, виготовлені на 3D принтері (надалі АБС-ч та АБС-б), та зразки з того ж матеріалу, виготовлені литним способом (АБС-л).Для дослідження динамічних характеристик зразків застосований метод вимушених поперечних коливань консольно закріпленого стержня з додатковою масою.

Установка (рис. 1, 2) складається з вібратора на основі електродинамічного стенду та периферійної апаратури. На котушки вібратору через блок підсилення с генератору синусоїдальних коливань подається змінна напруга, частота якої вимірюється частотоміром. Підмагнічення нерухомої частини вібратору здійснюється блоком. Амплітуду прискорення коливань стола вібратора  вимірювали датчиком і блоком. До столу вібростенда прикріплений стержень і затискувач. Зразок жорстко закріплений в затискувачі. До кінця зразка прикріплений знімний додатковий вантаж. Вимірювання амплітуди коливань зразка здійснюють оптичним способом.

Методика проведення випробувань. За допомогою аналітичних ваг визначили загальну масу зразка m = 38,6 г. Закріпляли зразки у затискувачі вібратора і за допомогою частото­міра знаходили резонанс­ну час­тоту nr за максимумом амплітуди коливань.

 


Full Text: PDF


Add comment