Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПОЗИЦІЙНИЙ ДОЗАТОР
А. Ю. Космина, О. С. Ганпанцурова, О. П. Губарев

Остання редакція: 2017-04-28

Тези доповіді


Для вирішення питання автоматизації процесів позиціонування існує велика кількість методів. У випадку, коли точність позиціонування не є надвисокою, то її реалізація доцільна через використання гідравлічних дозаторів дискретної дії. Розроблено функціональну схему гідроприводу, реалізовано принципову схему, а також методику розрахунку переміщення приводу.


Ключові слова


гідропривід; дозатор; дискретне позиціонування;

Посилання


1. Навроцкий К.Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов. М.: Машиностроение, 1991. - 384 с.


2. Губарев О.П., Ганпанцурова О.С. Мехатроніка: циклічно-модульний підхід до вирішення практичних задач автоматизації. К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 160с.


3. Галецький О.С. Позиційний привод на основі пневмогідравлічного дозатора / О.В. Узунов, О.С. Галецький // Тези доповідей ХIХ Міжнародної науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» – Кіровоград, 2014. – С. 89-90


Full Text: PDF


Add comment