Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЧЕРВ'ЯЧНИХ ЗУБОРІЗНИХ ФРЕЗ
О. Д. Павленко, О. М. Герасимчук

Остання редакція: 2017-05-11

Тези доповіді


Проаналізовано основні шляхи підвищення стійкості черв'ячних зуборізних фрез. Розглянуто недоліки схеми різання стандартною фрезою і основні раціональні схеми різання, які дозволяють приблизити процес зубофрезерування до умов вільного різання.

Ключові слова


зубофрезерування; схеми різання; черв'ячна зуборізна фреза

Посилання


Родин П. Р. Основы проектирования режущих инструментов / П. Р. Родин. – Киев: Вища школа, 1990. – 423 с.

Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчастые цилиндрические эвольвентные. Исходный контур. ГОСТ 13755-81 - Москва. Издательство стандартов. 1981.

Червячные зуборезные фрезы: Учебное пособие / [В. В. Токарев, Г. Г. Скребнев, А. Т. Нарожных та ін.]. – Волгоград: ВолгГТУ, 1998. – 136 с.

Фрезы червячные чистовые однозаходные для цилиндрических зубчастых колес с эвольвентным профилем. Технические условия. ГОСТ 9324-80 – Москва. Государственный комитет СССР по стандартам. 1988.

А.С.181953 СССР. Червячная фреза для обработки зубчатых колес / Медведицков С.Н. (СССР) – 28.02.66: Опубл. 21,04,1966, Бюл.№10.


Full Text: PDF


Add comment