Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
МЕТОДИ АПРОКСИМАЦІЇ ДИСКРЕТНО – ЗАДАНОГО ПРОФІЛЮ КОЛОМ
С. І. Храпін, Л. І. Ковальова

Остання редакція: 2017-05-12

Тези доповіді


У роботі сформульовані задачі точної, наближеної та змішаної апроксимації множини точок колом. Розглянуті методи їх вирішення, а саме метод найменших квадратів та метод невизначених множників Лагранжа.

Ключові слова


апроксимація колом; метод найменших квадратів; метод невизначених множників Лагранжа

Посилання


Численные методы / Н. С Бахвалов, Н. П Жидков и др. – М. Лаб.Баз. Знаний, 2002.

Обработка фасонных поверхностей на станках с ЧПУ / П. Р Родин и др. – К. Техніка, 1976.


Full Text: PDF


Add comment