Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
ПРИНЦИП ВИЧЕРПАННЯ ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Л. В. Власенко, С. В. Чікін

Остання редакція: 2017-05-19

Тези доповіді


Досліджені концепцiї вичерпання прав на об’єкти iнтелектуальної власностi

Ключові слова


Iнтелектуальна власність, захист прав ІВ

Посилання


1. Закон  України «Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг».

2. Цивiльний кодекс України.

3. Митний кодекс України.

4. Порядок реєстрацiї об’єктiв прав iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 р. №648.

5. Мiщук В. В. Транспортне право України : курс лекцiй / В. В. Мiщук; Київ. держ. акад. вод. трансп. iм. гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного. - К., 2007. - 332 c.


Full Text: PDF


Add comment