Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2017

Розмір шрифту: 
АЕРОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ЦИКЛОНІВ
Є. Ю. Дудка, О. Ф. Луговський, В. А. Ковальов

Остання редакція: 2017-05-20

Тези доповіді


В атмосферному повітрі завжди є пилові частинки.В залежності від типу виробництва насиченість пилу в повітрі може бути різною.Відповідно до існуючих міжнародних стандартів повітряні фільтри, залежно від технології очищення, поділяють на пористі змочені, пористі сухі і електричні.Проаналізувавши дані повітряні фільтри, можна зробити висновок, що всі вони мають певні недоліки.В зв’язку з виявленням такої кількості недоліків було запропоновано  схему промислового фільтру з очисткою фільтруючого елементу в ультразвуковому полі.

Ключові слова


фільтру з очисткою фільтруючого елементу в ультразвуковому полі

Посилання


1. Довідник з пило-та золоуловлювання / М.І. Біргер, О.Ю. Вальдберг, Б.І. Мягков і ін; під общ.ред. А.А. Русанова. - 2 - ге вид., Перераб. і доп. - М.: Вища школа,1983.


2. Довідник «Основи конструювання та розрахунку технологічного та природоохоронного устаткування» / А.С. Тімонін т.1. - Калуга: Бочкарьова, 2003.


Full Text: PDF


Add comment