Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Динаміка і міцність машин

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРУЖНІХ ОПОР ЛАБОРАТОРНИХ ЦЕНТРИФУГ PDF
М. В. Приходько, А. Є. Бабенко, Я. І. Лавренко, О. В. Тимошенко
РОЗРАХУНОК ХВИЛЬОВИХ ПЕРЕДАЧ PDF
Т. Б. Булка, А. Є. Бабенко, Я. І. Лавренко
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІЦНЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОТВОРІВ З КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ВТОМНУ ДОВГОВІЧНІСТЬ PDF
А. В. Ружицький, А. М. Бабак
ВПЛИВ ДОРНУВАННЯ НА ВТОМНУ МІЦНІСТЬ ПРИ РІЗНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ PDF
В. О. Лосєв, А. М. Бабак
МАЯТНИКОВИЙ ГАСНИК КОЛИВАНЬ ВОДОНАПІРНОЇ ВЕЖІ PDF
В. С. Каранкевич, О. О. Боронко

Інтегровані технології машинобудування

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНОГО ОТВОРУ PDF
С. Ю. Бесарабець, Л. І. Ковальова
БАГАТОШАРОВІ ПОКРИТТЯ ЗА УЧАСТЮ СПОЛУК ТИТАНУ НА ТВЕРДИХ СПЛАВАХ PDF
К. І. Петергеріна, Е. В. Майстренко, А. Б. Бобін, М. М. Бобіна
ТЕХНОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ PDF
В. А. Джулій, В. Г. Біланенко

Лазерна техніка та фізико-технічні технології

ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛИНАННЯ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МЕТАЛЕВИМИ ПОРОШКАМИ PDF
В. Ю. Баліцький, Р. В. Ворон, О. О. Гончарук
РОЗРОБКА ПРИЛАДУ ОСЬОВОГО ЛАЗЕРНОГО ТЕРМО-ДЕФОРМАЦІЙНОГО СПІКАННЯ КОМПОЗИТІВ З КНБ PDF
В. Ю. Баліцький, О. О. Гончарук

Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючі процеси

РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ПООПЕРАЦІЙНОГО ХОЛОДНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ВИРОБУ З ДВОМА ПОРОЖНИНАМИ PDF
М. А. Бойчук, В. В. Піманов, Н. К. Злочевська
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБЧАСТИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫТЯЖКОЙ С УТОНЕНИЕМ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ PDF
Р. С. Борис, П. С. Вишневський
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИТЯГУВАННЯ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ ТРИКУТНИХ У ПЛАНІ PDF
О. В. Холявік, Р. С. Борис, П. С. Вишневський, С. Ю. Дудка, Ю. П. Меленчук
ВИСОКОШВИДКІСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ PDF
М. О. Єременко, О. В. Холявік, Р. С. Борис, П. С. Вишневський

Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

ФІЗИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОСТАНОВКИ ДОСЛІДЖЕНЬ АЕРОДИНАМІКИ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ PDF
Д. С. Бондар, В. М. Турик
СТВОРЕННЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО ЕФЕКТУ З МЕТОЮ РОЗВ'ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ PDF
М. Л. Бекерман, І. В. Ночніченко
МОДЕРНІЗАЦІЯ БУНКЕРУ ДЛЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
В. О. Богдашевська, О. В. Левченко
ГЕНЕРАТОР ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ РОЗЧИНІВ РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ PDF
О. О. Блонський, О. В. Узунов
МОДЕЛЮВАННЯ ПНЕВМАТИЧНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА WINMAN 4V110-06 У СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS PDF
В. О. Богдашевська, О. С. Галецький
РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕМПФЕРА ШТУЧНОГО СУГЛОБА PDF
М. Г. Болдишев, Д. В. Костюк, І. В. Ночніченко
ШЕСТЕРЕННИЙ НАСОС З МОЖЛИВІСТЮ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ОБ’ЄМУ PDF
О. В. Храменков, К. О. Бєліков
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БУРОВОГО РОЗЧИНУ PDF
Н. В. Семінська, Р. Бондаренко
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБНОЇ ВИТРАТИ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО ТЕПЛОВОГО ГІДРОМОТОРУ PDF
В. Кривошеєв, К. О. Бєліков
ПНЕВМОЕЛЕКТРИЧНА МОДУЛЬНА СТАНЦІЯ СКЛАДАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
О. П. Губарев, К. О. Беліков

Технологія машинобудування

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ЗІ ЗМІННОЮ ШВИДКІСТЮ ОБЕРТАННЯ ШПИНДЕЛЯ PDF
В. Ю. Бойко, Ю. М. Данильченко
ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОБРОБЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИМ ВИБОРОМ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ DOC
А. В. Брухаль, Ю. М. Бецко
ВИКОРИСТАННЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК ПРИ СТВОРЕННІ РЕГУЛЯРНОГО МІКРОРЕЛЬЄФУ DOC
В. В. Охріменко, Ю. М. Бецко
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ DOC
О. В. Фоменко, Ю. М. Бецко
ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СИЛИ РІЗАННЯ ПРИ ОБРОБЛЕННІ СВЕРДЛІННЯМ DOC
В. І. Зварич, В. Г. Біланенко
ПРОЕКТУВАННЯ ТИПОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ОБРОБЛЕННЯ РІЗАННЯМ ЛЕЗОВИМИ РІЗАЛЬНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ DOC
В. А. Джулій, В. Г. Біланенко
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕЗОВИХ РІЗАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ DOC
А. К. Коноваленко, В. Г. Біланенко
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ СВЕРДЛІННІ DOC
В. І. Зварич, В. Г. Біланенко

Інтелектуальна власність

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМИ БРЕНДАМИ PDF
C. І. Держук, О. В. Бучинська

Прикладна механіка

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЛІФТІВ: ВІД СТАРОДАВНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ PDF
Є А Башловка, О А Кірієнко
ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ДОДАТКОВОЇ ІНЕРЦІЙНОСТІ ПРИ ЗМІНІ ШВИДКОСТІ РУХУ СХОДОВОГО ПОЛОТНА ЕСКАЛАТОРА doc
В Ю Бойко, Ю П Горбатенко
МОДЕРНІЗАЦІЯ СТЕНДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ PDF
В Ю Бойко, В П Лукавенко
РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДУ ДОСЛІДЖЕННЯ АСИНХРОННОГО ПРИВОДУ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЮ МУФТОЮ PDF
В О Бондарчук, О Ю Веремеєв, В П Лукавенко

Конструювання верстатів та машин

ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ ФОРМИ КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ PDF
Д. В. Басов


Механіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.