Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Динаміка і міцність машин

ДОСЛIДЖЕННЯ МЕХАНIЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НIТРИДУ АЛЮМIНIЮ В ПОЛIКРИСТАЛI PDF
С. О. Тріфонов, О. П. Заховайко, С. М. Дуб
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ В СИСТЕМАХ ОСТЕОСИНТЕЗУ МЕТОДОМ ФОТОЗЙОМКИ PDF
В. М. Карачун, М. М. Димань, М. С. Шидловський, О. П. Заховайко
ВПЛИВ ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ДЕФОРМАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСОБІВ ОСТЕОСИНТЕЗУ П’ЯСНИХ КІСТОК PDF
М. М. Димань, М. С. Шидловський
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ФІКСАЦІЇ ПЕРЕЛОМІВ ВЕЛИКОГОМІЛКОВИХ КІСТОК PDF
М. М. Димань, М. П. Федорчук, М. С. Шидловський, Т. М. Омельченко
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ФІКСАЦІЇ ПЕРЕЛОМІВ ВЕЛИКОГОМІЛКОВИХ КІСТОК PDF
М. М. Димань, Г. М. Доценко, М. С. Шидловський, Т. М. Омельченко
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ТОЧОК ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ІЗ ЗАСОБАМИ ФІКСАЦІЇ ПІД ДІЄЮ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
М. М. Димань, М. С. Шидловський, О. П. Заховайко
ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЦНОСТІ СИСТЕМИ ФІКСАТОР-КІСТКА ПРИ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ PDF
Я. М. Дубневич, Т. Павличук, М. С. Шидловський, А. В. Копчак

Інтегровані технології машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКОСТЕЙ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА КОРИСНИЙ МОМЕНТ НА ШПИНДЕЛІ ПРИ ОБРОБЛЕННІ ЗРАЗКІВ З РІЗНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
О. Р. Смолинець, В. С. Майборода, Д. Ю. Джулій
КІНЕТИКА ЗМІНИ ШОРСТКОСТІ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН ПРИ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ PDF
К. Б. Тарасенко, В. С. Майборода, Д. Ю. Джулій, І. В. Слободянюк
МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ВИРОБІВ З ОПТИЧНОГО СКЛА МОНОКРИСТАЛОМ АЛМАЗУ PDF
О. Ю. Кірдан, С. В. Ричев, Л. М. Девін
ПЕРЕКРИТТЯ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТОЧКИ РОБОЧОЇ ЧАСТИНИ МІТЧИКА ПРИ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ PDF
Д. В. Тарган, В. С. Майборода, Д. Ю. Джулій
ТЕХНОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ PDF
В. А. Джулій, В. Г. Біланенко

Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючі процеси

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИТЯГУВАННЯ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ ТРИКУТНИХ У ПЛАНІ PDF
О. В. Холявік, Р. С. Борис, П. С. Вишневський, С. Ю. Дудка, Ю. П. Меленчук
ЗНОСОСТІЙКОСТЬ РЕЙКОВИХ СТАЛЕЙ PDF
Я. С. Донченко, В. О. Маковей

Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

ВИВЧЕННЯ ЗНОШУВАННЯ ПОРШНЄВИХ КІЛЕЦЬ КОМПРЕСОРА, ЩО ВИГОТОВЛЕНІ З РІЗНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
А. Г. Дашутін, О. Д. Коваль
ПОБУДОВА ДЕМПФЕРА ПРОТЕЗУ КОЛІННОГО СУГЛОБУ НА ОСНОВІ ФЕРОМАГНІТНОЇ РІДИНИ PDF
М. М. Довгополий, І. В. Ночніченко, О. М. Шутікова, Д. В. Костюк
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕКУПЕРАЦІЇ ПНЕВМАТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
В. С. Деремед, О. С. Галецький
ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГІДРОПРИВОДУ ШЛЯХОМ ДОЗОВАНОЇ ПОДАЧІ РІДИНИ PDF
Н. С. Д’яконова, А. Ю. Космина, О. С. Ганпанцурова, О. П. Губарев
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ККД ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Д. В. Дрябов, О. В. Левченко
АЕРОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ЦИКЛОНІВ PDF
Є. Ю. Дудка, О. Ф. Луговський, В. А. Ковальов

Технологія машинобудування

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ ЗІ ЗМІННОЮ ШВИДКІСТЮ ОБЕРТАННЯ ШПИНДЕЛЯ PDF
В. Ю. Бойко, Ю. М. Данильченко
ПРОЕКТУВАННЯ ТИПОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ОБРОБЛЕННЯ РІЗАННЯМ ЛЕЗОВИМИ РІЗАЛЬНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ DOC
В. А. Джулій, В. Г. Біланенко

Інтелектуальна власність

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМИ БРЕНДАМИ PDF
C. І. Держук, О. В. Бучинська

Конструювання верстатів та машин

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГАЛЬМУВАННЯ І ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЯ НЕЗАПРОГРАМОВАНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ В РУСІ ВИХІДНОГО ШТОКА ЛІНІЙНОГО ПНЕВМАТИЧНОГО ЦИФРОВОГО ПРИВОДА PDF
В. В. Древаль


Механіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.