Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Динаміка і міцність машин

МЕТОД ОЦІНКИ ЖОРСТКОСТІ СТЕРЖНЕВИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ PDF
О. С. Мусієнко, М. С. Шидловський, А. М. Лакша
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗТАШУВАННЯ СТЕРЖНІВ В АПАРАТАХ ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ PDF
О. С. Мусієнко, О. Д. Стасевич, М. С. Шидловський, А. М. Лакша
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРУЖНОСТІ ТА РЕЛАКСАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НИЖНІХ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ PDF
О. С. Мусієнко, А. Єрмак, Б. Пакета, М. С. Шидловський

Інтегровані технології машинобудування

БАГАТОЦІЛЬОВА АГРОПРОМИСЛОВА ПЛАТФОРМА PDF
Р. Д. Мілаєв, В. І. Солодкий
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШВИДКОСТЕЙ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ НА КОРИСНИЙ МОМЕНТ НА ШПИНДЕЛІ ПРИ ОБРОБЛЕННІ ЗРАЗКІВ З РІЗНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
О. Р. Смолинець, В. С. Майборода, Д. Ю. Джулій
КІНЕТИКА ЗМІНИ ШОРСТКОСТІ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН ПРИ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ PDF
К. Б. Тарасенко, В. С. Майборода, Д. Ю. Джулій, І. В. Слободянюк
ВИБІР КОНСТРУКЦІЇ ФРЕЗИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ З'ЄДНУВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТА "ПАЗ-ШИП" PDF
В. В. Макарова, С. В. Майданюк
ЧИСТОВЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ ЖАРОМІЦНОГО АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ АМ4,5КД PDF
Є. О. Михтюк, С. В. Майданюк
ВИБІР КОНСТРУКЦІЇ ФРЕЗИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВЕРНОЇ ФІЛЬОНКИ PDF
Т. М. Проценко, С. В. Майданюк
ОСОБЛИВОСТІ КОНІЧНИХ КОЛІС З КРУГОВИМ ЗУБОМ ТА МЕТОДИ ЇХ ОБРОБЛЕННЯ PDF
А. О. Сухарєв, С. В. Майданюк
СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ РІЗАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В КОРПУСІ ГОЛОВКИ РІЗЦЕВОЇ PDF
А. О. Сухарєв, С. В. Майданюк
ВПЛИВ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ НА СТІЙКІСТЬ ВТС ДО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ КОРОЗІЇ PDF
В. В. Мельник, О. Д. Петров, Є. В. Корбут
БАГАТОШАРОВІ ПОКРИТТЯ ЗА УЧАСТЮ СПОЛУК ТИТАНУ НА ТВЕРДИХ СПЛАВАХ PDF
К. І. Петергеріна, Е. В. Майстренко, А. Б. Бобін, М. М. Бобіна
МАГНІТНО-АБРАЗИВНЕ ОБРОБЛЕННЯ МІТЧИКІВ З ВЕРТИКАЛЬНИМ РОЗТАШУВАННЯМ В РОБОЧІЙ ЗОНІ PDF
О. Б. Мусіюк, Д. В. Тарган, В. С. Майборода
ДОСЛІДЖЕННЯ ТВЕРДОСТІ ПО ГЛИБИНІ ТА СТРУКТУРИ МАТЕРІАЛУ МІТЧИКІВ ПІСЛЯ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ PDF
О. Б. Мусіюк, Д. В. Тарган, В. С. Майборода
ПЕРЕКРИТТЯ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТОЧКИ РОБОЧОЇ ЧАСТИНИ МІТЧИКА ПРИ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ PDF
Д. В. Тарган, В. С. Майборода, Д. Ю. Джулій
ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАДІЄНТУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ В РОБОЧІЙ ЗОНІ ВЕРСТАТУ ДЛЯ МАГНІТНО-АБРАЗИВНОГО ОБРОБЛЕННЯ PDF
Д. В. Тарган, В. С. Майборода, І. В. Слободянюк
АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ МІКРОГЕОМЕТРІЇ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРИ ВИСОКОШВИДКІСНОМУ ОБРОБЛЕННІ ЗАГАРТОВАНИХ СТАЛЕЙ PDF
О. Ю. Музиченко, Н. С. Равська

Лазерна техніка та фізико-технічні технології

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАГАТОКРАТНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЗІСТАРЕНОГО ДУРАЛЮМІНУ PDF
Анатолій Миколайович Лутай, Михайло Мартиненко

Механіка пластичності матеріалів та ресурсозберігаючі процеси

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИТЯГУВАННЯ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ ТРИКУТНИХ У ПЛАНІ PDF
О. В. Холявік, Р. С. Борис, П. С. Вишневський, С. Ю. Дудка, Ю. П. Меленчук
ЗНОСОСТІЙКОСТЬ РЕЙКОВИХ СТАЛЕЙ PDF
Я. С. Донченко, В. О. Маковей

Прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ РІДИНИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЕННЯ В ТОНКОМУ ШАРІ DOC
К. Ф. Мазуркевич, В. А. Вітковський, О. Д. Коваль
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЕННЯ В ТОНКОМУ ШАРІ ВЯЗКИХ РІДИН PDF
К. Ф. Мазуркевич, М. С. Козерацький, О. Д. Коваль
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЕННЯ ПОВЕРНЕВО АКТИВНИХ РІДИН PDF
А. О. Лавренюк, К. Ф. Мазуркевич, М. С. Козерацький
МОДЕРНІЗАЦІЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗАКРИЛКАМИ В ЛІТАКУ АН-148 PDF
А. Р. Кіца, А. М. Муращенко

Технологія машинобудування

КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ТОКАРНИХ ЗАТИСКНИХ ПАТРОНІВ DOC
Я. С. Мельниченко, С. В. Лапковський
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛОБОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ В РЕДУКТОРАХ PDF
О. Ю. Шаповалов, Ю. М. Малафєєв
КОНСТРУКТОРСКАЯ ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ PDF
В. А. Орехов, Ю. М. Малафєєв
АНАЛИЗ ВАКУУМ-АВТОКЛАВНОГО И ВАКУУМНОГО ФОРМОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ PDF
А. В. Орехов, Ю. М. Малафєєв
ПЕРСПЕКТИВЫ 3D ПЕЧАТИ В МАШИНОСТРОЕНИИ PDF
Г. А. Казарян, Ю. М. Малафєєв
МОЖЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ CAD СИСТЕМ В МАШИНОБУДУВАННІ PDF
В. В. Мілевський, Ю. М. Малафєєв
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЛИВКІВ ШЛЯХОМ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЛИТТЯ PDF
В. І. Рачинський, Ю. М. Малафєєв
МЕТОДИ УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ЛИТИХ ЗАГОТОВОК PDF
В. І. Рачинський, Ю. М. Малафєєв
ЕЛЕМЕНТИ РІЗЦЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРУЖКИ PDF
В. О. Яременко, О. О. Мельник
МОДЕЛЮВАННЯ ШЕСТИГРАННИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ НА ГНУЧКИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ДІЛЬНИЦЯХ PDF
В. О. Топорін, В. В. Медведєв
РЕЖИМИ РІЗАННЯ ПРИ СВЕРДЛІННІ ГЛИБОКИХ ОТВОРІВ PDF
О. В. Прибора, О. О. Мельник
АНАЛІЗ ЖОРСТКОСТІ ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ ЗУБЦІВ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ГІДРОМОТОРІВ ПІСЛЯ АЛМАЗНОГО ЗУБОХОНІНГУВАННЯ PDF
Д. А. Сергач, А. В. Кривошея, В. В. Возний, В. Є. Мельник, К. К. Щербина
ВИКОРИСТАННЯ САЕ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДБОРУ ЖИВИЛЬНИКА ВИЛИВКА PDF
Д. І. Карпюк, О. О. Мельник

Інтелектуальна власність

ЗАХИСТ ДОМЕННИХ ІМЕН В УКРАЇНІ PDF () PDF
М. В. Мамчуровський

Прикладна механіка

ОБЛАДНАННЯ ДІЛЬНИЦІ ОБРОБЛЕННЯ (ВИГОТОВЛЕННЯ) ВИРОБІВ СПОСОБОМ ЗАНУРЕННЯ В РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ (РЕАГЕНТ) DOCX
В В Микуляк, Ю П Горбатенко

Конструювання верстатів та машин

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД ПІДСУМОВУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ЗУБЦІВ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЇХ ДОВГОВІЧНОСТІ PDF
В. В. Мілевський
АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ПРИ ВИБОРІ РЕВОЛЬВЕРНИХ ГОЛОВОК PDF
М. С. Мітусов


Механіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.