Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ
Д. О. Івченко, О. В. Узунов

Остання редакція: 2018-05-22

Тези доповіді


В гідроприводах машин різного призначення (технологічних, будівельних, транспортних, сільськогосподарських, гірничих та інших) у випадках коли потрібно керувати швидкістю руху штоку потрібно дослідити перехідні процеси під час переключення золотника. На сьогодні ефективним засобом розв’язання такої задачі є використання програмного середовища імітаційного моделювання MATLAB Simulink.

Метою роботи: є створення та дослідження математичної моделі гідроприводу поступального руху з розподільником пропорційного керування, яка була б придатна для імітаційного дослідження динаміки такого приводу в середовищі MATLAB Simulink.


Ключові слова


моделювання, імітаційне моделювання, гідропривод

Посилання


1. Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика. - М. : Машиностроение, 1971. - 672 с.

2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. - M. : Машиностроение, 1977. - Т. 1-3.

3. Башта Т.М. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика. - М. : Машиностроение, 1972. - 320 с.


Full Text: PDF


Add comment