Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРА K1 ДЛЯ БІЧНОЇ ТРІЩИНИ В ПЛАСТИНІ, ПРИ ЧИСЕЛЬНОМУ МОДЕЛЮВАННІ МАЛИХ ТА ВЕЛИКИХ ДЕФОРМАЦІЙ
Ігор Юрійович Бондар, Костянтин Миколайович Рудаков

Остання редакція: 2018-04-18

Тези доповіді


Метою цього повідомлення є отримання значень КІН K1 з використанням МСЕ та двох моделей деформацій: малих та великих, порівняння їх між собою, щоб вияснити, наскільки величини КІН  можуть при цьому відрізнятися.


Ключові слова


Тріщина; напружено-деформований стан; коефіцієнт інтенсивності напружень.

Посилання


Список використаних джерел

  1. Вычислительные методы в механике разрушения: Пер. с англ. / Под ред. С. Атлури. – М. : Мир, 1990. – 392 с.
  2. ANSYS Theory. (2009), available at : www.ansys.com/
  3. Bathe, Klaus-Jürgen. (1996), Finite Element Procedures, Prentice-Hall, New Jersey.
  4. Рудаков, К.М. Моделювання великих деформацій. Повідомлення 5. Термопружність / К.М. Рудаков, А.І. Яковлєв // Вісн. Нац. техн. ун-та України "Київ. політехн. ін-т": серія "Машинобудування", 2015. – №1(73). – С. 43–51.
  5. Рудаков, К.М. Моделювання великих деформацій. Повідомлення 6. Термопружно-пластичний аналіз, формулювання Total Lagrangian / К.М. Рудаков // Вісн. Нац. техн. ун-та України "Київ. політехн. ін-т": серія "Машинобудування", 2015. – №3(75). – C. 14–24.
  6. Рудаков К.М.  Чисельні методи аналізу в динаміці та міцності конструкцій:  Навч. посібник / К.М.  Рудаков. – К.: НТУУ "КПІ", 2007. – 379 с.

Full Text: PDF


Add comment