Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ГІДРОЛІЗ ВОДИ ТА ВОДНОГО РОЗЧИНУ В УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ПОЛІ
С. С. Антонов, О. Ф. Луговський, І. В. Ночніченко

Остання редакція: 2018-04-11

Тези доповіді


Проведений інформаційний пошук встановив, що одним зі способів отримання водню є застосування ультразвукового поля з частотою резонансу молекули води. За допомогою даного методу можна значно підвищити ефективність генерації ННО. Також поглиблене вивчення електрогідравлічного ефекту може відкрити нові перспективи його застосування для отримання ННО.


Ключові слова


гідроліз; ультразвукове поле; сонолюмінісценція; водень; воднева енергетика

Посилання


  1. Как работает ячейка Мэйера? Двигатель на воде.Где вымысел, а где правда? [Електронний ресурс] // Сайт создан в 2011 г. © Все права на материалы сайта, принадлежат Meanders.. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.meanders.ru/meiers.shtml.
  2. Шпильрайн Э.Э. Введение в водородную энергетику - М.: Энергоатомиздат 1984. -264 с.
  3. Якименко Л.М., Модылевская И.Д., Ткачек З.А. Электролиз воды издательство Химия. Москва. 1970. -264с.
  4. Атомно-водородная энергетика — пути развития [Електронний ресурс] // «Энергия», № 1. С. 3-9.. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=216.
  5. Мищенко А. И. Применение водорода для автомобильных двигателей.- Киев,:«Наукова думка», 1984.- 141с.
  6. Stanley Meyer's water fuel cell [Електронний ресурс] // From Wikipedia, the free encyclopedia. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Meyer%27s_water_fuel_cell.
  7. І. В. Ночніченко, Перспективи застосування hho-електролізера для генерації газу Брауна як домішки до рідкого палива в автомобільному транспорті ХХII Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», м. Черкаси, 2017.- С. 30-31.            23. 05.2017.
  8. Луговской А.Ф. Ультразвуковая кавитация в современных технологиях / А. Ф. Луговской, Н. В. Чухраев. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2007. – 244 с.
  9. Маргулис М.А. Сонолюминесценция // УФН. 2000. Т. 170. № 3. С. 263.

10. Френкель Я.И. Об Электрических явлениях, связанных с кавитацией, обусловленной ультразвуковыми  колебаниями в жидкости // ЖФХ. 1940. Т. XIV.Вып. 3. С. 305.

11.  Маргулис М.А., Маргулис И.М. Современное состояние теории локальной электризации кавитационных пузырьков // ЖФХ. 2007. Т. 81. № 1. С. 136.


Full Text: PDF


Add comment