Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
СПРОЩЕНИЙ АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ
О. М. Киященко, V. P. Kotlyarov

Остання редакція: 2018-04-11

Тези доповіді


Загальною особливістю використання лазерної технології як в державному, так і в приватному секторі сучасної економіки України є відсутність систематизованих знань, умінь та навичок технологів для режимного та матеріального оснащення операцій тому, що ними працюють випадкові особи, які не мають спеціальної професійної підготовки, тобто інженерне супроводження технологічної операції відсутнє. Але це не зменшує потреби в ефективних методах формоутворення виробів, особливо із сучасних матеріалів [3], тому актуальним є завдання створення спрощеної, але ефективної методики проектування операцій лазерної обробки та їх технологічного оснащення.

Ключові слова


лазер; технологічні операції; лазерний промінь; вдосконалення променя; перетворення променя в інструмент

Посилання


Киященко О.М. Спрощений алгоритм проектування операцій лазерної обробки. О.М.Киященко, В.П. Котляров  Матеріали XVІIІ Міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта ”Секція «Лазерна техніка та фізико-технічні технології», Київ, Україна, 20 червня 2017.-Київ: НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».- 2017.-С.341 – 344.

Котляров В.П. Спосіб лазерної обробки отворів в металевих заготовках. В.П. Котляров, Хамеді. Патент України № 42516 МПК3 В23К 26/06 по заявці № u 2009 00916 від 06.02.2009, оп. 10.07.09 б. №13.

Котляров В.П. Устройство для лазерного упрочнения пар трения. В.П. Котляров, В.С. Коваленко, П.А. Киричок. А.с. СССР № 1170886 МКИ3 В26К 27/40 по заявке -№3568496/25-27 от 04.02.1983, (без публ.).

Котляров В.П. Установка для лазерної обробки отворів. В.П. Котляров, М.Д. Петренко. Патент України № 113544 МПК3 В23К 26/04 по заявці № u 2016 04340 від 19.04.2016, оп. 10.02.17, б. №3.

Котляров В.П. Пристрій для лазерної обробки.В.П. Котляров, О.В. Гладченко. Патент 99407 України МПК3 В23К  - по заявці - № u 2014 04950 від 12.05.2014, оп.10.06.15, б. № 11.

Котляров В.П. Установка для обробки отворів лазерним променем в листових заготівках. В.П. Котляров, А.С. Тарасюк Патент України №121892 МПК3 В23К 26/04 по заявці - № u 2017 04024 від 24.05.17, оп. 26.12.17, б. №2.


Full Text: PDF


Add comment