Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
МОЖЛИВОСТІ ПРОФІЛЮВАННЯ ФАСОННИХ ФРЕЗ З ВИКОРИСТАННЯМ CAD-СИСТЕМ
Т. М. Проценко, С. В. Майданюк

Остання редакція: 2018-04-21

Тези доповіді


В роботі розглянуто методику профілювання фасонних фрез. Проведено аналіз методів профілювання фасонних інструментів. Розглянуто можливість та переваги використання профілювання фасонних фрез з використанням 3D-проектуваня в CAD-системах.

Ключові слова


4. Профілювання; фасонна фреза; вихідна інструментальна поверхня; різальна кромка; CAD-система; 3D-проектуваня; електронний шаблон; ЧПК.

Посилання


Основы проектирования режущих инструментов / П.Р. Родин, Учебник. — Киев: Выща школа, 1990. – 424с.

Справочник по дереворежущему інструменту / Глебов И. Т., Неустроев Д. В.; Урал. гос. лесотехн. акад. Ека-теринбург, 2000. – 253с.

Проектирование деревообрабатывающего оборудования и дереворежущего інструмента / В.И. Сулинов; Урал. гос. лесотехн. акад. Екатеринбург, 2013. – 29с.

Основы проектирования и конструирования: Учебное пособие / Аверьянов О.И., Солдатов В.Ф., - М.: МГИУ, 2008. - 152с.

Full Text: PDF


Add comment