Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
МАГНІТНО-АБРАЗИВНЕ ОБРОБЛЕННЯ ПЛОЩИН ІНСТРУМЕНТАМИ НА БАЗІ ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ ПРИ РІЗНІЙ ВЕЛИЧИНІ РОБОЧОГО ЗАЗОРУ
С. І. Храпін, В. С. Майборода, Д. Ю. Джулій

Остання редакція: 2018-04-23

Тези доповіді


Експериментально досліджено вплив магнітно-абразивного оброблення з використанням інструменту з постійними магнітами при різній величині робочої зони на параметри шорсткості плоских поверхонь. Встановлено, що доцільно виконувати оброблення з додаванням ЗОМТС для покращення якості оброблення.

Ключові слова


Магнітно-абразивне оброблення; шорсткість; відносну опорну довжину профілю

Посилання


Майборода В.С. Магнітно-абразивне оброблення твердосплавного інструменту в умовах великих робчих щілин / В. С. Майборода, Б. Карпушевський, О. Климов. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2011. – №61. – С. 175–183.

Майборода В.С. Кинетика формирования микропрофиля поверхности твердосплавного режущего инструмента при магнитно-абразивной обработке / В.С. Майборода, Н.В. Ульяненко // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. – 2003. – №2 (48). – С. 104 – 111.


Full Text: PDF


Add comment