Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
STRESS-UPDATE-ALGORITHM ДЛЯ ПОВЗУЧОСТІ ЗА НОРТОНОМ ПРИ ВРАХУВАННІ ПОШКОДЖУВАНОСТІ
Rostyslav Nizinkovskyi, Констянтин Денисович Науменко

Остання редакція: 2018-05-04

Тези доповіді


Елементи машин та конструкцій в енергетиці, транспортному та хімічному машинобудуванні експлуатуються при високих температурах, значних навантаженнях протягом великих проміжків часу. При таких умовах процеси, що відбуваються в матеріалі на мікро- та мезорівнях значно відрізняються від тих, що спостерігаються при кімнатній температурі. Першочергову роль починають відігравати термічно активовані дифузійні процеси, внаслідок чого виникає так звана повзучість матеріалів [1].

Рівняння кінетики накопичення пластичної деформації протягом експлуатації є еволюційними та нелінійними. При урахуванні первинної та третинної повзучості дані рівняння доповнюються відповідними рівняннями внутрішніх змінних [2]. Ці рівняння утворюють разом з рівняннями кінематики та кінетики неперервного середовища систему, яку необхідно розв’язати. Аналітичні розв’язки даного класу задач наявні лише для окремих випадків, тому необхідно застосовувати методи чисельного аналізу, такі як МСЕ.

При третинній повзучості відбуваються процеси деградації пружних та пластичних характеристик матеріалу, які можна пов’язати з фазовою нестійкістю сплавів, взаємодією дислокацій з інтерметалічними частками, корозією та накопиченням мікропор та –тріщин на границях зерен та включень. Дані процеси призводять до зародження макротріщин та, як наслідок, руйнування елементів конструкції [1].


Full Text: PDF


Add comment