Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
МОДЕЛЮВАННЯ КОНТРАКТУРИ СУГЛОБУ ЛІКТЯ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ СКЕЛЕТНО-М'ЯЗОВОЇ МОДЕЛІ БІОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ В ПРОГРАМІ ANYBODY
С. Д. Мальований, М. Г. Крищук, І. А. Лазарев

Остання редакція: 2018-05-06

Тези доповіді


Для дослідження біомеханічної системи контрактури суглобу ліктя людини використовується геометрична 3Dмодель контактуючих твердих недеформованих тіл кісток різного профілю та еластичних тканин зв’язок, яка в залежності від типу проблеми і розв’язуваної задачі попередньо може бути створена в системі AnyBody Modeling System.


Ключові слова


Контактна поверхня суглоба; суглобові сили; контрактура; напружено деформований стан

Посилання


Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека : Учеб. пособие. – 2-е узд., стереотипное.– В 4 томах. Т. 1. – М.: Медицина, 1996. – 344 с.AnyBodyModelingSystem [електронний ресурс] Режим доступу: https://www.anybodytech.comAnyBodyTutorialsv7.1.0 [електронний ресурс] Режим доступу: https://anyscript.org/tutorials/Muscle_modeling/lesson7.htmlJournal of Shoulder and Elbow Surgery Volume 5, Issue 4, July–August 1996, Pages 269-279.Лазарев І.А., Максимішин О.М., Руденко А.М. Методика кількісної оцінки контрактур великих суглобів Методичні рекомендації. –  2015. –  с. 27.Лазарев І.А., Звіряка О.М., Максимішин О.М., Руденко А.М. Спосіб оцінки функціонального стану кінцівки в умовах контрактури.  Патент на корисну модель  113137, Заявлено 21.07.16. Опубл. 10.01.2017. Бюл. №1, 2017. – с. 4.Лазарев І.А., Звіряка О.М., Максимішин О.М., Руденко А.М. Пристрій для оцінки функціонального стану кінцівки в умовах контрактури. Патент на корисну модель №113138, Заявлено 21.07.16. Опубл. 10.01.2017. Бюл. №1, 2017. –с. 4Писаренко Г.С., Яковлев А.П., Матвеев В.В. Справочник по сопротивлению материалов / – К. : Наукова думка, 1975. – 704 с.

1. Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека : Учеб. пособие. – 2-е узд., стереотипное. – В 4 томах. Т. 1. – М.: Медицина, 1996. – 344 с.


Full Text: PDF


Add comment