Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ РІЗАННЯМ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
В. В. Чупак, В. Г. Біланенко

Остання редакція: 2018-04-27

Тези доповіді


Широке використання виробів із алюмінієвих сплавів обумовлює актуальність технологічних рекомендацій для проектування технологічних операцій їх оброблення різанням. Наведені сучасні ефективні інструментальні матеріали, які забезпечують високу продуктивність їх оброблення та забезпечення високих характеристик якості поверхні.

Ключові слова


алюмінієві сплави; технологічна операція; різальний інструмент; швидкорізальна сталь; металокерамічні тверді сплави; надтверді інструментальні матеріали;

Посилання


1. Корягин С.И., Пименов И.В., Худяков В.К. Способы обработки  материалов: Учебное пособие / Калинингр. ун-т – Калининград, 2000.– 448с.

2. Бобровский А.В. и др. Резание цветных металлов: Справочник / А.В. Бобровский, О.И. Драчев, А.В. Рыбьяков.-СПб.: Политехника, 2001.-200с.

3.Алюминиевые сплавы (Состав, свойства, технологии, применение) Справочник/ В.М. Белецкий, Г.А. Кривов  Под общей редакцией академика РАН И.Н. Фриндляндера-К.: «КОМИНТЕХ», 2005.-365с.

4.  Davim P. Machining: Fundamentals and Recent Advances. London: Springer-Verlag London Limited, 2008. 361p.


Full Text: PDF


Add comment