Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА
В І Мельник, Ю П Горбатенко

Остання редакція: 2018-04-27

Тези доповіді


Визначаються параметри п’ятиперіодної робочої швидкісної діаграми (швидкості руху кабіни та тривалості окремих періодів руху), що дадуть можливість точного налаштування системи керування приводом(релейного або частотного типу) та складуть основу вихідних даних для розроблення приводу.

Ключові слова


ліфт, система керування приводом, привод ліфта

Посилання


1. Бондарєв В.С., Дубинець О.І., Колісник М.П., Бондарєв С.В., Горбатенко Ю.П., Барабанов В.Я. “Підйомно-транспортні машини. Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин” / УДК 621.87(075.8).

 

2. Бондарев С.В., Горбатенко Ю.П., Закора О.В. Исследование переходных процессов в электромеханическойсистеме пассажирского лифта с использованием программной системы MATLAB / ВІСНИК Національноготехнічного університету України “Київський политехнічний інститут”, Машинобудування, 2010р / УДК 621.87(075.8).


Full Text: PDF


Add comment