Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАГОТОВКИ ЗІ СФЕРИЧНОЮ ФРЕЗОЮ
В. В. Пасеніцький, Ю. В. Петраков

Остання редакція: 2018-04-30

Тези доповіді


При проектуванні управляючих програм і для моделювання процесів обробки різанням в CAD/CAM-системах в основному використовується твердотільна модель заготовки, траєкторія формоутворюючого руху інструменту та його геометричні характеристики. Використання для вирішення задачі моделювання геометричної взаємодії твердотільних моделей є недоцільним, оскільки такі моделі містять у собі велику кількість інформації про стан тіла всередині, яка в даному випадку не використовується, що значно збільшує обсяг обчислень. В роботі пропонується новий алгоритм, який заснований на каркасному представленні геометричних моделей, який себе гарно зарекомендував при вирішенні взаємодії плоских геометричних контурів двомірними масивами точок із наперед заданим кроком.


Ключові слова


Сферична фреза; Геометрична взаємодія; Каркасна модель; Моделювання; Швидкість зрізування припуску.

Посилання


Воронов С.А., Киселев И.А. Геометрический алгоритм 3MZBL для моделирования процессов обработки резанием: Алгоритм изменения поверхности и определения толщины срезоаемого слоя // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. – 2012. Спец. вып. № 6. – С. 70-83.


Петраков Ю.В. Розвиток CAM-систем автоматизованого програмування верстатів з ЧПУ / Монографія. Вид. «Січкар», Київ, 2011. – 222 с.Full Text: PDF


Add comment