Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНУ РОЗПОДІЛУ ТА РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ РЕЛЕЯ І ГАУСА
І. М. Тур, В. К. Фролов

Остання редакція: 2018-05-01

Тези доповіді


Метою роботи є автоматизація розрахунків при статистичному обробленні результатів експериментів, визначення закону підпорядкування випадкових величин та перевірка узгодженості розподілів. Розроблена комп’ютерна програма «Distribution law of random variable» може бути використана для автоматизації оброблення експериментальних даних, що отримані при дослідженні будь-яких природних процесів, підпорядкованих законам розподілу Релея чи Гауса.

 


Ключові слова


статистичний аналіз результатів експерименту

Посилання


1. Сучасні методи аналізу технологічних процесів у машинобудуванні: Навч. посібник / В.В.Душинський. – К.: ІСДО, 1994. – 216 с.

2. Фролов В.К., Тур І.М. Комп’ютерна програма «Distribution law of random variable». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75437 від 20.12.2017. Заявка № 76219 від 23.10.2017. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Бюлетень «Авторське право та суміжні права» № 47, с. 577, 760. Каталог державної реєстрації № 21.


Full Text: PDF


Add comment