Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СКЛАДОВИХ СИЛИ РІЗАННЯ ДЛЯ ТОКАРНОГО ОБРОБЛЕННЯ
В. Р. Шугай, О. О. Мельник, В. Г. Біланенко

Остання редакція: 2018-05-03

Тези доповіді


Одним з фундаментальних видів дослідження процесів різання є дослідження складових сили різання для токарного оброблення. В роботі розглядаються експериментальні дослідження впливу елементів режиму різання, а саме глибини різання  та подачі  на складові сили різання при зовнішньому поздовжньому точінні.


Ключові слова


сили різання, програмний засіб

Посилання


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія різання-2» за напрямом  підготовки  (спеціальності) 6.050502-Інженерна механіка. Програми професійного спрямування (спеціалізації) Технології машинобудування усіх форм навчання. / Укладачі: В.Г.Біланенко, О.О. Мельник.-Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. - 91 с.

Full Text: PDF


Add comment