Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА СТАНДАРТІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ СТВОРЕННІ ТА УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
М. Ю. Рашевський, А. А. Субін

Остання редакція: 2018-05-06

Тези доповіді


Важливим аспектом для введення в обіг будь-якої продукції або надання послуги на ринку є виконання вимог, що встановлені компетентними органами. Моделі систем управління якістю дозволяють організаціям забезпечити відповідну якість та безпеку продукції та послуг для досягнення виконання визначених вимог. Управління якістю дозволяє оптимізувати процеси на всіх етапах життєвого циклу продукції від проектування виробу до кінцевого використання споживачем та на всіх рівнях організації від робітника до вищого керівництва.

В даній роботі розглянуті дві моделі системи управління якістю: загальне управління якістю (TQM) та стандарти щодо систем якості ISO серії 9000. Метою дослідження є визначення основних переваг та недоліків систем, побудованих на основі принципів TQM та на основі стандартів ISO серії 9000. Стандарти ISO серії 9000, можуть виявитися неефективними як інструмент управління якістю, якщо вони не вимагають системи TQM тому визначення можливості застосування обох моделей одночасно та визначення доцільності застосування такої інтегрованої системи може виявитись перспективним.

В результаті досліджень визначено переваги та недоліки створення, впровадження та підтримання систем управління якістю на основі принципів TQM та стандартів ISO серії 9000. Також визначена можливість поєднання цих систем в єдину систему управління якістю та можливі позитивні та негативні наслідки такої інтеграції.


Посилання


1 Syed Iliyas Ali. Implementation Of Total Quality Managment [Електронний Ресурс] / Syed Iliyas Ali, Suebha Khatoon // International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:

https://www.researchgate.net/publication/320036001_IMPLEMENTATION_OF_TOTAL_QUALITY_MANAGEMENT.2 https://www.rug.nl/research/portal/files/10216027/c7.pdf

 

2. Zhang Z. H. Implementation of total quality management [Електронний ресурс] / Z. H. Zhang // University of Groningen. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: https://www.rug.nl/research/portal/files/10216027/c7.pdf.

 

3. ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT) Системи управління якістю. Вимоги держспоживстандарт україни, 2009р.

 

4. Kurtus R. Comparing ISO 9000 and TQM [Електронний ресурс] / Ron Kurtus. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: https://www.school-for-champions.com/iso9000/iso_9000_vs_tqm.htm#.WuYQU8iFO.5

 

5. Дудко П. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (TQM)НА ПІДПРИЄМСТВІ [Електронний ресурс] / Павло Дудко // Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://studlib.org.ua/index.php/eprs/article/view/87/83.

 

6. Wright, Richard B. "Why We Need ISO 9000." Industrial Distribution. January 1997.

 

7. ISO 9000 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.referenceforbusiness.com/small/Inc-Mail/ISO-9000.html.

 

8. Van der Wiele, Tom, et al. "ISO 9000 Series and Excellence Models: Fad to Fashion to Fit." Journal of General Management. Spring 2000

 

9. Bragg S. The benefits of total quality management [Електронний ресурс] / Steven Bragg // AccountingTools. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.accountingtools.com/articles/what-are-the-benefits-of-total-quality-management-tqm.html.

 

10. Bragg S. The benefits of total quality management [Електронний ресурс] / Steven Bragg // AccountingTools. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.accountingtools.com/articles/what-are-the-benefits-of-total-quality-management-tqm.html.

 

11. Gartenstein D. Advantages & Disadvantages of Total Quality Management Strategies [Електронний ресурс] / Devra Gartenstein // Chron. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-total-quality-management-strategies-22160.html.

https://www.linkedin.com/pulse/differences-between-iso-9000-total-quality-management/

 

12. Угода про технічні бар'єри у торгівлі (укр/рос) СОТ; Угода, Міжнародний документ від 15.04.1994 Офіційний вісник України офіційне видання від 12.11.2010р. , № 84, стор. 375, стаття 2989

 

13. ISO 9000:2015 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.iso.org.

 

14. ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.iso.org.


Full Text: PDF