Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ ОСВОЄННЯ І СТИМУЛЯЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН
М. В. Іващенко

Остання редакція: 2018-05-09

Тези доповіді


Запропонована новітня технологія призначена:

-  для прискорення освоєння свердловин після буріння за рахунок ефективної розкольматації продуктивного пласту шляхом вилучення фільтрату бурового розчину й очищення його привибійної зони;

-  для підсилення дії хімічної обробки;

-  для проведення рейтингової стимуляції свердловини при рішенні про проведення її з фонду видобувних у фонд нагнітальних;

-  для проведення стимуляції нафтових, газових і гідрологічних свердловин з метою відновлення проникливості привибійної зони колекторських пластів.


Ключові слова


металорізальні верстати, промислові роботи

Посилання


  1. Патент України №32253, МПК (2006) Е21В43/25, Е 21В28/00. Пристрій для гідродинамічної дії на привибійну зону пласта / Новік М,А., замовник і патентовласник НТУУ «КПІ», опубл. 12.05.2008 Бюл. №9
  2. Патент України №110085, МПК (2016.01) Е21В43/25, Е 21В28/00. Свердловинний пневмогідравлічний генератор коливань / Новік М,А., Медвідь А.В., замовник і патентовласник НТУУ «КПІ», опубл. 20.09.2016 Бюл. №18
  3. Патент України №118642, МПК (20017.01) Е21В43/25, Е21В28/00. Свердловинний пневмогідравлічний генератор коливань / Новік М.А., Іващенко М.В., замовник і патентовласник НТУУ «КПІ», опубл. 20.09.2016 Бюл. №16

Full Text: PDF


Add comment