Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРУЖНО-ГІДРАВЛІЧНОГО ДОЗАТОРА РІДИНИ
А. Ю. Космина, С. Ю. Космина, О. С. Ганпанцурова, О. П. Губарев

Остання редакція: 2018-05-09

Тези доповіді


Моделювання процесів перетікання рідини в керуючих розподільниках пружно-гідравлічного дозатора, для визначення залежностей влипу перетікань на витрату рідини з дозатора.

Ключові слова


дозатор, витрата рідини, моделювання процесів перетікання

Посилання


1. В.И. Грищенко, В.С. Сидоренко, Моделирование процесса позиционирования исполнительных механизмов технологического оборудования с дискретным пневмогидравлическим устройством с пневматическими линиями связи, Технические науки. Часть II, Вестник ДГТУ, 2009. Спец. Выпуск, c.81-89

2. О. П. Губарев, О. С. Ганпанцурова, Н. С. Д’яконова, А.Ю. Космина/ Гідропривід з пружно-гідравлічним дозуванням рідини.// Вісник НТУ «ХПІ» / Національний технічний університет, Серія: Системний. аналіз, управління таінформаційні технології, № 23 (1271) 2018.


3. Автушко В.П. Дискретные гидроприводы: Учеб.-метод. пособие для студентов специальности Т.05.11-"Гидропневмосистемы транспортных и технологических машин". В 2 ч. ч.1: Принципы построения и область применения. / Автушко В.П., Кишкевич П.Н., Жилевич М.И. – Мн.: БГПА, 2000. – 78 с.


Full Text: PDF


Add comment