Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
МАШИНА ДЛЯ ГРАНУЛЮВАННЯ НАТРОВОГО ВАПНА
М. П. Суліма

Остання редакція: 2018-05-09

Тези доповіді


Вапняні хемосорбенти, що призначені для засобів захисту органів дихання людини, відомі з 20-х років минулого століття і практично не зазнали змін за хімічним складом. Всі марки хемосорбентів (поглиначів) діоксиду вуглецю мають приблизно однаковий хімічний склад і випускаються у вигляді гранул, таблеток, півсфер, кульок і т.п. з різним фракційним складом розміром від 2 до 12 мм.

Поглинач хімічний вапняний, склад та вимоги до якого встановлені ГОСТ 6755-88 (ХП-И ‑ російською «Поглотитель химический известковый»), використовується в якості сорбенту різних газів [1, 2]. Особливо ефективний в пристроях для індивідуального захисту органів дихання людини (респіраторах) при роботі в атмосфері, що містить CO2, а також гази кислотного характеру, наприклад SO2, HC1, NO2 і т.п. Має широке застосування у вугільній та металургійній промисловості, медицині ( натронне вапно) і пожежній справі.


Ключові слова


МАШИНА ДЛЯ ГРАНУЛЮВАННЯ НАТРОВОГО ВАПНА

Посилання


1. ГОСТ 6755-88 Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия. М.: Издательство стандартов, 1988. 26 с.

2. Гладышева Т. В. Известковые хемосорбенты. Получение. Свойства. Применение / Т.В. Гладышева, Н.Ф. Гладышев, С.И. Дворецкий, Ю.А. Суворова. – М.: Издательский дом "Спектр", 2015. – 184 с.

3. Pat. 911353 DE, МПК А 62 D 9/00. Verfahren zur Herstellung eines Absortionsmittels / Drägerwerk AG. – 1953.

4. Pat. 2715635 DE, МПК А 62 D 9/00, B 01 J 20/30. Verfahren zur Herstellung eines kohlensäureabsorptionsmittels, eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens und ein damit hergestelltes kohlensäureabsorptionsmittel in Körperform / Schafer J.; Drägerwerk AG. – 1978.

5. Бертенев Г.М. Физика и механика полимеров: Учеб. пособие для втузов. - М.: Высш. школа, 1983. - 391 с.


Full Text: PDF


Add comment