Наукові конференції України, Інновації молоді - машинобудуванню 2018

Розмір шрифту: 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОШУВАННЯ КОНТАКТНИХ ПОВЕРХОНЬ КРАНОВИХ ВУЗЛІВ
А Ляш, П Ю Проценко, І Когут, А І Петришин

Остання редакція: 2018-05-10

Тези доповіді


Для сучасних машин характерно безперервне збільшення потужностей і робочих навантажень та одночасне підвищення швидкостей та прискорень їх виконавчих органів, передачі все більших зусиль і обертових моментів, що зумовлює істотне підвищення вимог до надійності машин. Зазвичай втрата працездатності та прискорений вихід з ладу під час експлуатації є наслідком процесів, які відбуваються у приповерхневих шарах деталей, а саме: тертя та зношування, перерозподіл залишкових напружень та їх надмірна концентрація, розвиток мікротріщин, знеміцнення.

Ключові слова


зношування, поверхні тертя

Посилання


1. Мышкин Н.К., Петроковец М.И. Трение, смазка, износ. Физические основы и технические приложения трибологии. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 368 с.

 

2. Александр Николаевич Смирнов, Николай Викторович Абабков. Методы и средства контроля износа поверхностей деталей: учебное пособие [Електронний ресурс] / А. Н. Смирнов, Н. В. Абабков. - Электрон, дан, - Кемерово: КузГТУб 2015


Full Text: PDF


Add comment