Інформація про автора

Frolov, Volodymyr, КПІ імені Ігоря Сікорського, кафедра технології машинобудування, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.