Інформація про автора

Пасічник, В. А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», професор, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.