Інформація про автора

Біланенко, В. Г., НТУУ "КПІ ім. І.Сікорського", УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.