Інформація про автора

Lutay, Anatoliy Mikolayovich, НТУУ"КПІ" каф. лазерної техніки та фізико - технічних технологій, старший викладач, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.