Інформація про автора

Waiyaki, Antony, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.