Інформація про автора

Глушко, Ірина Андріївна, студентка НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського", УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.