Інформація про автора

Агаєв, І. А., НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.