Інформація про автора

Глушко, І. А., студентка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»,, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.