Інформація про автора

Кліменко, І. М., <p>Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ</p>, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.