Інформація про автора

Брухаль, А. В., НТУУ "КПІ", ММІМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.