Інформація про автора

Бабак, А. М., НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.