Інформація про автора

Варцаба, А. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.