Інформація про автора

Яхно, А. С., <p>Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського“</p>, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.