Інформація про автора

Єрмак, А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.