Інформація про автора

Підпалий, В. І., НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського", УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.