Інформація про автора

Бабич, В. В., магістрант 1 курсу кафедри механізми та апаратура поліграфічного обладнання ВПІ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", УкраїнаМеханіко-машинобудівний інститут, НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»

Розроблено: Медведєв В.В.